Mga Aralin sa Wika at Panitikan: Baitang 7

Mga Aralin sa Unang Markahan

Mga Aralin sa Ikalawang Markahan

PANITIKAN
WIKA AT GRAMATIKA
KULTURA

Mga Aralin sa Ikatlong Markahan

PANITIKAN
  • Tulang Panudyo at Tugmang de Gulong
  • Bulong at Awiting-bayan ng Luzon
  • Ang Hukuman ni Mariang Sinukuan (Mito mula sa Pampanga)
  • Nang Maging Mendiola Ko ang Internet
  • Dahil Kay Mama (Sanaysay mula sa Maynila)
  • Sandaang Damit (Maikling Kuwento mula sa Bulacan)
  • Komprehensibong Pagbabalita (Radio Broadcasting)
WIKA AT GRAMATIKA
KULTURA
  • Ang Kalakhang Isla ng Luzon

Mga Aralin sa Panitikan

Mga Aralin sa Wika