Sanaysay: Kahulugan, Uri, Elemento, Bahagi


Ang sanaysay ay isang uri ng sulatin na nagpapahayag ng pananaw o opinyon ng nagsulat nito. Ang isang sanaysay ay may pokus sa iisang diwa at paksa. Ang mga sanaysay ay may layong magbahagi ng impormasyon, magpahayag ng nararamdaman, magbahagi ng opinyon, manghikayat ng ibang tao, at iba pa.

Dalawang Uri ng Sanaysay

Pormal na Sanaysay

Ang pormal na sanaysay ay may maayos na pagkakasunud-sunod at gumagamit ito ng mga salitang akma sa paksa. Ito ay batay sa pananaliksik at pag-aaral. May seryoso o pormal na tono ito ukol sa paksa nito.

Di-pormal na Sanaysay

Ang di-pormal na sanaysay naman ay batay sa mga opinyon at pananaw ng nagsulat nito. Ito ay maaaring galing sa karanasan o obserbasyon ng may-akda.

Elemento ng Sanaysay

  • Tema at Nilalaman – Tumutukoy sa kung anuman ang nilalaman ng sanaysay ay itinuturing na paksa dahil sa layunin sa pagkakasulat nito at kaisipang ibinahagi.
  • Anyo at Istruktura – Maayos na pagkakasunod sunod ng ideya o pangyayari.
  • Kaisipan – Mga ideyang nabanggit na kaugnay o panlinaw sa tema.
  • Wika at Istilo – Mabuting gumamit ng simple, natural at matapat na mga pahayag. Iayon ito sa maging mambabasa ng sanaysay.
  • Larawang Buhay – Masining na paglalahad na gumagamit ng sariling himig ang may akda.
  • Damdamin – Naihahayag ang damdamin nang may kaangkupan at kawastuhan sa paraang may kalawakan at kaganapan.
  • Himig – Naipapahiwatig ang kulay o kalikasan ng damdamin.

Bahagi ng Sanaysay

Simula o Introduksyon

Ito ang unang sinusulat sa isang sanaysay. Ito ay dapat nakakakuha ng atensyon ng mambabasa para basahin pa niya ang natitirang bahagi ng sanaysay.

Gitna o Katawan

Dito nakalagay ang lahat ng iyong mga ideya at pahayag. Mga halimbawa at mas papalalim sa paksang tinatalakay sa sanaysay.

Wakas o Konklusyon

Dito nakalagay ang iyong pangwakas na salita o ang buod sa sanaysay. Maaari itong magwakas sa isang katanungan, hamon o kasabihan.

,

4 responses to “Sanaysay: Kahulugan, Uri, Elemento, Bahagi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *