Ano ang Kwentong Bayan at Uri Nito?

  • Ang kwentong bayan o folklore ay mga salaysay, tradisyonal na paniniwala, at kaugalian sa isang komunidad na napasa sa iba’t ibang henerasyon sa pamamagitan ng pagbabali-balita nito o pagpapahayag gamit ang kilos.
  • Ito ay ang malayang pagpapahayag ng kultura ng bawat grupo ng tao na kung saan kasama sa mga bali-balita ang mga salaysay, salawikain, alamat, at mito. Karaniwang kaugnay ang isang tiyak na pook o rehiyon ng lupain o isang bansa ang kwentong-bayan.
  • Isa rin sa mga katangian nito ang pagiging anyong tuluyan ng mga ito. Ang mga Kuwentong Bayan ay nagtataglay rin ng mga kaugalian, tradisyon, at kultura ng isang lugar kung saan ito nanggaling.
  • Ang mga kuwentong bayan ay naglalaman rin ng mga aral na kahit luma na, sumasalamin pa rin sa mga pangyayari sa kasalukuyang buhay. Karagdagan, ang mga pananaw at karanasan ng ating mga ninuno ay makikita rin sa kuwentong bayan.

MGA URI NG KWENTONG BAYAN

  1. Alamat – Salaysay na karaniwang hindi totoo hinggil sa pinagmulan ng isang bagay o pook.
  2. Mito – Ang mitolohiya o mito (Ingles: myth) ay mga kuwento na binubuo ng isang partikular na relihiyon o paniniwala. Karaniwang tinatalakay ng mga kuwentong mito ang mga diyos at nagbibigay ng mga paliwanag hinggil sa mga likas na kaganapan. Halimbawa na ang kung paano nagkaroon ng hangin o mga karagatan.
  3. Pabula – Ang pabula ay isang uri ng kathang-isip na panitikan kung saan ang mga hayop o kaya mga bagay na walang-buhay ang gumaganap na mga tauhan, katulad ng leon at daga, pagong at matsing, lobo at kambing, kuneho at leon. May natatanging kaisipang mahahango mula sa mga pabula, sapagkat nagbibigay ng mga moral na aral para sa mga batang mambabasa. Tinatawag din itong kathang kuwentong nagbibigay-aral.
  4. Parabula – Ang talinghaga, talinhaga, o parabula ay isang maikling kuwentong may aral na kalimitang hinahango mula sa Bibliya. Isa itong maikling salaysay na maaaring nasa anyong patula o prosa na malimit nangangaral o nagpapayo hinggil sa isang pangyayari, na kadalasang isinasalarawan ang isang moral o relihiyosong aral. Taliwas sa pabula, ang parabula ay walang inilalahok na tauhang hayop, halaman, bagay, at puwersa sa kalikasan na pawang kumikilos at nagsasalita gaya ng tao. Isang katangian nito ang pagiging isang kuwentong naglalahad o nagpapakita ng kung paanong katulad ng isang bagay ang iba pang Bibliya ay mga kuwentong sinabi ni Hesus, na nagtuturo ng kung ano ang katangian ng Kaharian ng Diyos.

Pinaghanguan:

https://prezi.com/cxttwyaulp6d/apat-na-uri-ng-kwentong-bayan/

https://tl.wikipedia.org/wiki/Talinghaga

https://tl.wikipedia.org/wiki/Pabula

https://tl.wikipedia.org/wiki/Mitolohiya