Pang-ugnay Batay sa Paraan ng Paggamit


Ito ay ang bahagi ng pananalita na nag-uugnay sa dalawang salita, sugnay, parirala, or pangungusap. Maari itong nagpapakita ng pagbubukod, pagsasalungat, o paglilinaw. Ang maayos na pag-uugnay ng mga salita, parirala, at pangungusap ay mahalagang sangkap para sa malinaw, lohikal at mabisang paglalahad. Sa pamamagitan ng paggamit ng iba’t ibang pang-ugnay ay higit na nabibigyang-diin ang layunin sa pagpapahayag.

Pananhi: Pang-ugnay na ginagamit sa pagbibigay ng sanhi at bunga. Nagbibigay ng sanhi o dahilan: sapagkat/pagkat, dahil/dahilan sa, palibhasa, at kasi/naging.

Halimbawa:

 • Naawa ang mga tao sa ama sapagkat nakita nila na nagsisi ito sa kanyang nagawa.
 • Pumanaw ang kanyang anak dahil sa kanyang kalupitan.
 • Kinagigiliwan ng lahat si Mui-Mui palibhasa siya ay isang malambing na bata.

Pang-ugnay na nagpapakita ng bunga o resulta: kaya/ kaya naman, dahil dito, bunga nito, tuloy

Halimbawa:

Dahil sa malakas na paghalinghing ni Mui-Mui dahil sa pag-iyak kaya naman nasuntok siya ng kanyang ama. Dahil dito nawalan ng malay ang bata at kalaunan ay binawian ng buhay. Ang pagkamatay ni Mui-Mui ang naging dahilan kaya naman nagbago ang kanilang ama.

Pang-ugnay na ginagamit sa panghihikayat: Nagpapakita ng pagsang-ayon: totoo, mabuti, oo at siguro.

Halimbawa:

 • Totoo ang mga balitang hinahatid ng 24 Oras.
 • Oo, sumasang-ayon ako sa lahat ng panukala n gating mahal na tagapayo.
 • Mabuti ang mga paying ibinibigay ng aking magulang.

Pang-ugnay na nagpapakita ng pagtutol: hindi, ngunit, subalit, datapwa’t  at bagama’t

Halimbawa:

 • Ang Anti-Terrorism Bill ay magandang panukala ngunit maaaring hindi ito makabuti para sa lahat.
 • Maayos nang naplano ang proyekto at handa na ito upang ipatupad bagama’t may iba pang tao na hindi sang-ayon dito.
 • Maligayang naninirahan ang mga tao sa lugar subalit dumating ang isang mapinsalang bagyo sa sumira sa Masaya nilang pamumuhay.

Pang-ugnay na ginagamit sa pagpapahayag ng damdamin: Ilan sa mga ito ay ang: sa palagay ko, hinuha ko, kapag, pag, kung gayon, sana at basta.

Halimbawa:

 • Sa aking palagay mas mabuting unahin muna ang kapakanan ng mga Pilipino bago ang mga dayuhan sa ating bayan.
 • Naglabas na ng anunsyon ang ating pamahalaan kung gayon wala na tayong magagawa kundi sundin ito.
 • Magkaroon na sana ng bakuna na magbibigay lunas sa mga taong may COVID-19.

Pamukod: Ang uri nito ay mayroong pamimili, pagtatangi, pag-aalinlangan at karaniwag nilalagyan ng mga katagang nio, maging at man

Halimbawa:

 • Ikaw man o ako ay hindi maghahangad na siya ay mabigo.
 • Ni sermunan ni saktan ay hindi ko ginagawa sa aking anak.
 • Ang ating magulang maging tayo ay kinakailangan.

Pandagdag: Nagsasaad ito ng pagpupuno o pagdaragdag at ginagamitan ng mga katagang atsaka, at pati.

Halimbawa:

 • Kukuha muna ako ng pagkain at inumin.
 • Wala na akong magagawa sa buhay mo pati  sa mga mangyayari sa iyo sa hinaharap.
 • Layunin niyang magkaroon ng pagbabago saka kaayusan sa lugar na kanyang kinalalagyan.

Panubali: Nagpapakita ng uri nito ng pagbabakasali o pag-aalinlangan. Ang mga katagang ginagamit ay kungdikundikapagsana at sakali.

Halimbawa

 • Kapag hindi kayo dumalo, hindi matutuloy ang pagpupulong.
 • Sana lahat makapagtrabaho nang maayos.
 • Maaaring mawala ang iyong pitaka kapag iniiwan mo ito kung saan-saan.

Panlinaw Ginagamit ito upang linawin o magbigay-linaw sa isang sitwasyon o paliwanag. Ang mga katagang ginagamit ay: anupakayasamakatuwidsa madaling salita at kung gayon.

Halimbawa:

 • Malakas ang ulan kaya sinuspende muna ang mga klase sa elementary at sekondarya.
 • Umuwi siya nang maaga kaya nabigla ang ama niya.
 • Naglabas ang DOH ng bagong paalala tungkol sa bagong sakit na Monkey Fox kung gayon bilang mga mamamayan kailangang sumunod tayo sa mga paalalang ito.

Panapos ginagamit sa dulo o pagwawakas ng isang pahayag, kongklusyon o talata. Ang mga katagang ginagamit dito ay sa wakas, sa lahat ng ito, aking napagtanto.

Halimbawa:

 • Sa wakas, natuwa ang ama dahil sa kabaitan ng anak.
 • Sa lahat ng ito, napagtanto ng mga anak na sila’y mahal na mahal ng kanilang ama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *