Mga Pahayag sa Pagbibigay ng mga Patunay

May mga pahayag na ginagamit sa pagpapatunay ng katotohanan ng isang bagay. Makatutulong ang mga pahayag na ito upang táyo ay makapagpatunay at ang ating paliwanag ay maging katanggap-tanggap o kapani-paniwala sa mga tagapakinig. Karaniwang ang mga pahayag na ito ay dinurugtungan na rin ng datos o ebidensiya na lalo pang makapagpapatunay sa katotohanan ng inilalahad.

Narito ang ilang mga pahayag na ginagamit sa pagbibigay ng patunay:

  • May dokumentaryong ebidensiya- ang mga ebidensiyang magpapatunay na maaaring nakasulat, larawan, o video.

Halimbawa: Ayon sa inilabas na ulat ng GMA News, patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado.

  • Kapani-paniwala- ipinakikita ng salitang ito na ang mga ebidensiya, patunay, at kalakip na ebidensiya ay kapani-paniwala at maaaring makapagpatunay.

Halimbawa: Ang mataas na markang nakuha ni Mira sa pagsusulit ay tunay namang kapani-paniwala sapagkat makikitang siya ay nagsisikap at nagsusumikap sa kanyang pag-aaral.

  • Taglay ang matibay na kongklusyon- isang katunayang pinalalakas ng ebidensiya, pruweba, o impormasyon na totoo ang pinatutunayan.

Halimbawa: Matapos ang mahabang pag-iisip-isip kung ipagpapatuloy pa ni Albert ang kanyang pag-aaral humantong siya sa kongklusyon na ipagpatuloy ito upang magkaroon sila ng mas magandang kinabukasan.

  • Nagpapahiwatig- hindi direktang makikita, maririnig, o mahihipo ang ebidensiya subalit sa pamamagitan ng pahiwatig ay masasalamin ang katotohanan.

Halimbawa: Sa pamamagitan ng donasyon na ibinigay ng pamahalaan, indibidwal at pribadong kompanya ay muling nakabangon mula sa malupit na bagyo ang mga mamamayang apektado nito.

  • Nagpapakita – salitang nagsasaad na ang isang bagay na pinatutunayan ay totoo o tunay.

Halimbawa: Ang ginawang katapangan ng mga bombero upang maapula ang sunog sa Barangay Pag-asa ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon at katapangan sa kanilang larangan.

  • Nagpapatunay/katunayan- salitang nagsasabi o nagsa-saad ng pananalig o paniniwala sa ipinahahayag.

Halimbawa: Nagpapatunay lamang na kung ang bawat isa ay magkakaisa maaaring makamit ang isang mithiin.

  • Pinatutunayan ng mga detalye – makikita mula sa mga detalye ang patunay sa isang pahayag. Mahalagang masuri ang mga detalye para makita ang katotohanan sa pahayag.

Halimbawa: Pinatutunayan lamang ng mga detalyeng nabanggit na karapatdapat hiranging isang bayani si Andres Bonifacio.

Sanggunian: Baisa-Julian, Ailene G. Pinagyamang Pluma 7 Pheonix Publishing House