Mga Pang-ugnay: Pang-angkop, Pang-ukol at Pangatnig


May tatlong pang-ugnay sa wikang Filipino. Ito ay ang sumusunod:

Pang-angkop

Ito ay ang mga katagang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan. Ito ay nagpapaganda lámang ng mga pariralang pinaggagamitan. May dalawang uri ng pang-angkop.

Ang pang-angkop na na ay ginagamit kapag ang unang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa n. Hindi ito isinusulat nang nakadikit sa unang salita. Inihihiwalay ito. Nagigitnaan ito ng salita at ng panuring.

Halimbawa: mapagmahal na tao, bukas na aklat, mahusay na pinuno

Kapag ang unang salita naman ay nagtatapos sa titik n dinaragdagan ito ng titik -g.

Halimbawa: huwarang mamamayan, maalalahaning magulang, masunuring bata

Ang pang-angkop na -ng ay ginagamit kung ang unang salita ay nagtatapos sa mga patinig. Ikinakabit ito sa unang salita

Halimbawa: mabuting nilalang, masayang natututo, malayang isipan

Pang-ukol

Ito ay kataga/salitang nag-uugnay sa isang pangngalan sa iba pang mga salita sa pangungusap. Narito ang mga kataga/pariralang malimit na gamiting pang-ukol.

sang
kay/kinaalinsunod sa/kay
laban sa/ kayayon sa/kay
hinggil sa/ kayukol sa/ kay
para sa/ kaytungkol sa/kay

Ang pang-ukol na nagtatapos sa “sa” ay kalimitang sinusundan ng pangalang pambalana o panghalip panao.

Halimbawa:

Ang kanyang pagsusumikap ay para sa kanyang pamilya.

Ayon sa pinakahuling ulat ng DOH patuloy na bumababa na ang kaso ng taong may sakit na Covid-19.

Ang pang-ukol naman na nagtatapos sa ni, nina, kay, at kina kalimitang sinusundan ng pangalang pantangi.

Halimbawa.

Ang bagong biling mga gamit sa paaralan ay para kay Jose.

Bumili ako ng mga pnasahog sa aking lulutuing sinigang kina Aling Marites.

Mahigpit na ipinagbibilin sa akin ni Nanay Rosa na huwag akong makikipag-usap sa hindi ko kakilala.

Pangatnig

Tawag sa mga kataga/salitang nag-uugnay ng dalawang salita, parirala, o sugnay. Narito ang iba’t ibang uri ng pangatnig.

atniokayamagingmansaka
patidili kayagayundinkung alinsa halipkung sinosiya rin
kung saankung gayondatapwatsubalitbagkussamantalahabang
malibanbagamankungsa bagaykundikapagsakali
sanapagkatsapagkatkasikung kayapalibhasadahil sa
sanhi nganupasamakatuwidsa madaling salita 

6 responses to “Mga Pang-ugnay: Pang-angkop, Pang-ukol at Pangatnig”

  1. Malaking tulong ito sa mga mag-aaral lalo’t higit sa nagpapakadalubhasa sa mayoryang Filipino.

    • Masaya kaming makatulong sa inyo. 🙂 Patuloy nating ibahagi at pagyamanin ang Wikang Filipino! Padayon!