Tag: wika

 • Kaantasan o Antas ng Wika

  Ang ating wika ay mayroong kaantasan kung saan inaayon ng tagapagsalita ang kanyang wikang gagamitin depende sa kausap, lugar at sitwasyon. Mahalagang malaman ito upang maibagay ng tagapagsalita ang kanyang wikang gagamitin. Maraming kategorya sa Filipino ang kaantasan ng wika. Maaari itong mahati sa dalawang grupo ang Pormal at Di-pormal. Sa Pormal na antas ng…

 • Mga Salitang Hudyat sa Pagkakasunod-sunod ng mga Pangyayari

  Sa maraming pagkakataon, táyo ay nagbibigay ng mga pagkakasunod-sunod ng mga bagay, pangyayari, panuto, at iba pa. Mahalaga kung gayon na alam natin ang mga salita, kataga, o pahayag na nagpapakita ng wastong pagkakasunod-sunod para magamit natin ayon sa pangangailangan. Ang pang-ugnay ay maaaring gamitin bilang:Pagpapakilala ng naunang pangyayari: sa simula, noon, dati, una, bago…

 • Retorikal na Pang-ugnay

  Ang pag-uugnayan ng iba’t ibang bahagi ng pagpapahayag ay mahalaga upang makita ang pag-uugnayang namamagitan sa pangungusap o bahagi ng teksto. Sa Filipino, ang mga pang-ugnay na ito ay kadalasang kinakatawan ng pang-angkop, pang-ukol, at pangatnig. Halimbawa: mapagmahal na hari Kapag ang unang salita naman ay nagtatapos sa titik n tinatanggal o kinakaltas ang n…

 • Mga Ekspresyong Naghahayag ng Posibilidad

  Sa ating pakikipag-usap at maging sa pagsusulat, madalas ay nagpapahayag táyo ng mga posibilidad. Posibilidad ang tawag sa mga pahayag na maaaring magkatotoo subalit hindi pa matiyak o masigurado o may pag-aagam-agam pa táyo. May mga salita o ekspresyong ginagamit sa ganitong pagpapahayag tulad ng: Baka, maaari, pwede kaya ang, siguro, marahil, sa palagay ko,…

 • Mga Pahayag sa Pagbibigay ng mga Patunay

  May mga pahayag na ginagamit sa pagpapatunay ng katotohanan ng isang bagay. Makatutulong ang mga pahayag na ito upang táyo ay makapagpatunay at ang ating paliwanag ay maging katanggap-tanggap o kapani-paniwala sa mga tagapakinig. Karaniwang ang mga pahayag na ito ay dinurugtungan na rin ng datos o ebidensiya na lalo pang makapagpapatunay sa katotohanan ng…

 • Paghahambing

  Ano ang paghahambing? Ang paghahambing ay paglalarawan ng antas o lebel ng katangian ng tao, bagay, hayop, ideya at pangyayari. Naghahambing ng dalawang magkaibang antas o lebel ng katangian ng tạo, bagay, ideya, pangyayari, at iba pa. May dalawang uri ang kaantasang pahambing. May dalawang uri ang kaantasang pahambing. Paghahambing na magkatulad at di-magkatulad. Ang pahiwatig na…

 • Ano-ano ang mga Pang-Abay ?

  Pang-Abay – Ito ay ang katawagan sa salita o lipon ng mga salitang nagbibigay-turing sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Uri ng Pang-Abay Pamanahon, Panlunan, Pamaraan, Panagano, Kataga o Ingklitik   Pang-Abay na Pamanahon  – Ito ay nagsasaad kung kailan ginanap, ginaganap o gaganapin ang sinasabi ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot sa tanong na kailan. May tatlong uri…

 • Alamat ng Bridal Veil Falls sa Baguio

  Talasalitaan Mga Tauhan Ano ang Alamat? Ito’y mga kwentong-bayan na maaaring kathang-isip o hango sa tunay na pangyayari. Tungkol ito sa pinagmulan ng pook, mga likas na yaman at ng isang nilalang. Kababakasan din ang alamat ng matatandang kaugalian ng isang lahi. Sumasalamin din ito sa kultura, kaugalian at kalagayang panlipunan. Sipi ng Akda Noong…

 • Etimolohiya

  Ang salitang “etimolohiya” ay mula sa salitang Griyego na etumologia na binubuo ng dalawang salita, etumon at logos. Ito ay pag-aaral ng pinagmulan ng mga salita at kasaysayan ng mga salita kung paano nag-iba ang kanilang anyo at kahulugan sa paglipas ng panahon. Mga Halimbawa Ang salitang estatwa o sa Ingles ay statue ay mula sa salitang Latin…

 • Iba’t Ibang Paraan ng Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin 

  May iba’t ibang paraang ginagam it upang maipahayag ang emosyon damdamin ng mga tao. Ilan sa mga ito ay sa pamamagitan ng:  1. Padamdam at maikling sambitla. Ito’y isang uri ng pangungusap na walang paksang nagpapahayag ng matinding damdamin.  Ginagamitan ito ng bantas na tandang padamdam (!).   Halimbawa: Galing! Aray! Ay! Yehey! Sakit! Sarap! Grabe! Wow! …