Tag: wika

 • Bahagi ng Pananalita: Panghalip

  Panghalip | Pronoun  Ang panghalip ay mga salitang humahalili o pamalit sa ngalan o pangngalan na nagamit na sa parehong pangungusap o kasunod na pangungusap. Ang salitang panghalip ay nangangahulugang “panghalili” o “pamalit” kadalasan itong ginagamit sa mga talata,pangungusap at kuwento.  Panghalip Panao | Personal Pronoun  Ang panghalip na panao (mula sa salitang “tao”, kaya’t…

 • Uri ng Pangungusap

  Pangungusap o Sentence Ang Pangungusap ay ang kalipunan ng mga salitang nagsasaad ng isang buong diwa . Ito ay may patapos na himig sa dulo na nagsasaad ng diwa o kaisipang nais iparating.  Ang simuno o paksa ay ang pokus o pinag-uusapan sa pangungusap. Ito ay laging tinatadaan ng mga pantukoy na ang, ang mga,…

 • Gamit ng mga Bantas

  Ang mga bantas (punctuation) ay pantulong upang maunawaan ng mga mambabasa ang buong kahulugan ng isang teksto o babasahin. Narito ang mga karaniwang bantas na ginagamit sa pagsulat: Ang tuldok/ period (.) ay ginagamit na pananda: Ginagamit ang tandang pananong/ question mark ( ? ): Ang bantas na tandang padamdam ( ! ) Ang kuwit/…

 • Pangngalan: Gamit, Kasarian at Kaukulan

  Gamit ng Pangngalan (Uses of Noun) Kasarian ng pangngalan (gender of a noun) Masasabing walang partikular na babae o lalaki sa mga pangngalan. Ngunit matutukoy ang kasarian ng pangngalan kapag nilalagyan ng salitang “lalaki” o “babae” bago o pagkatapos ng salitang kinauukulan. Halimbawa: batang babae, batang lalaki, lalaking aso, babaing pusa. Mayroon din namang mga salitang hindi na kailangang lagyan ng mga…

 • Bahagi ng Pananalita: Pangngalan o Noun

  Ang pangngalan ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, pook, hayop, at pangyayari. Maaari din na ipakilala ng pangngalan ang isang kaisipan o konsepto. 

 • Kaantasan o Antas ng Wika

  Ang ating wika ay mayroong kaantasan kung saan inaayon ng tagapagsalita ang kanyang wikang gagamitin depende sa kausap, lugar at sitwasyon. Mahalagang malaman ito upang maibagay ng tagapagsalita ang kanyang wikang gagamitin. Maraming kategorya sa Filipino ang kaantasan ng wika. Maaari itong mahati sa dalawang grupo ang Pormal at Di-pormal. Sa Pormal na antas ng…

 • Mga Salitang Hudyat sa Pagkakasunod-sunod ng mga Pangyayari

  Sa maraming pagkakataon, táyo ay nagbibigay ng mga pagkakasunod-sunod ng mga bagay, pangyayari, panuto, at iba pa. Mahalaga kung gayon na alam natin ang mga salita, kataga, o pahayag na nagpapakita ng wastong pagkakasunod-sunod para magamit natin ayon sa pangangailangan. Ang pang-ugnay ay maaaring gamitin bilang:Pagpapakilala ng naunang pangyayari: sa simula, noon, dati, una, bago…

 • Retorikal na Pang-ugnay

  Ang pag-uugnayan ng iba’t ibang bahagi ng pagpapahayag ay mahalaga upang makita ang pag-uugnayang namamagitan sa pangungusap o bahagi ng teksto. Sa Filipino, ang mga pang-ugnay na ito ay kadalasang kinakatawan ng pang-angkop, pang-ukol, at pangatnig. Halimbawa: mapagmahal na hari Kapag ang unang salita naman ay nagtatapos sa titik n tinatanggal o kinakaltas ang n…

 • Mga Ekspresyong Naghahayag ng Posibilidad

  Sa ating pakikipag-usap at maging sa pagsusulat, madalas ay nagpapahayag táyo ng mga posibilidad. Posibilidad ang tawag sa mga pahayag na maaaring magkatotoo subalit hindi pa matiyak o masigurado o may pag-aagam-agam pa táyo. May mga salita o ekspresyong ginagamit sa ganitong pagpapahayag tulad ng: Baka, maaari, pwede kaya ang, siguro, marahil, sa palagay ko,…

 • Mga Pahayag sa Pagbibigay ng mga Patunay

  May mga pahayag na ginagamit sa pagpapatunay ng katotohanan ng isang bagay. Makatutulong ang mga pahayag na ito upang táyo ay makapagpatunay at ang ating paliwanag ay maging katanggap-tanggap o kapani-paniwala sa mga tagapakinig. Karaniwang ang mga pahayag na ito ay dinurugtungan na rin ng datos o ebidensiya na lalo pang makapagpapatunay sa katotohanan ng…

Exit mobile version