Bahagi ng Pananalita: Panghalip

Panghalip | Pronoun 

Ang panghalip ay mga salitang humahalili o pamalit sa ngalan o pangngalan na nagamit na sa parehong pangungusap o kasunod na pangungusap. Ang salitang panghalip ay nangangahulugang “panghalili” o “pamalit” kadalasan itong ginagamit sa mga talata,pangungusap at kuwento. 

Panghalip Panao | Personal Pronoun 

Ang panghalip na panao (mula sa salitang “tao”, kaya’t nagpapahiwatig na “para sa tao” o “pangtao”). Ito ay panghalili sa ngalan ng tao. Maaari itong gamitin bilang simuno at tagaganap. 

Halimbawa: ako, ikaw, siya, tayo, natin atbp. 

Panghalip Paari | Possessive Pronoun 

Ito ay mga panghalip na pumapalit sa pangngalang nagpapakita ng pag-aari. 

Halimbawa: akin, iyo, kanya, kanila atbp. 

Panghalip Pamatlig | Demostrative Pronoun 

Humahalili sa ngalan ng bagay, at iba pa na itinuturo o inihihimaton.  

Halimbawa: ito, doon, diyan, iyan, hayan, ganyan atbp. 

Panghalip Pananong | Interrogative Pronoun 

Pamamalit sa pangngalan sa paraang patanong. Ito ay maaring isahan o maramihan. Ang salitang “pananong” ay mula sa salitang “tanong”, kaya’t may pakahulugang “pantanong”.  

Halimbawa: sino, alin, kanino, ilan, gaano atbp. 

Panghalip Pamanggit | Relative Pronoun 

Ang panghalip pamanggit ay isang uri ng panghalip na ginagamit bilang tagapag-ugnay ng dalawang pananalita.  

Halimbawa: na, -ng 

Panghalip Panaklaw o Di-Tiyak | Indefinite Pronoun 

Salitang ginagamit bilang panghalili o pamalit na sumasaklaw ng kaisahan, bilang, dami, o kalahatan ng pangngalang tinutukoy. Ang salitang “panaklaw” ay hango sa salitang “saklaw”, kaya’t may pahiwatig na “pangsaklaw” o “pangsakop”.  

Halimbawa: sinuman, anuman, alinman, saanman 

Panauhan ng Panghalip 

Unang Panauhan | First Person Pronoun 

Tumutukoy sa taong nagsasalita o kasama ang kanyang sarili. 

Halimbawa: ako, akin, tayo, kami, ito, dito 

Ikalawang Panauhan | Second Person Pronoun 

Tumutukoy sa taong kausap o kinakausap. 

Halimbawa: ikaw, iyo, kayo, inyo, iyan, diyan 

Ikatlong Panauhan | Third Person Pronoun 

Tumutukoy sa taong pinag-uusapan. 

Halimbawa: siya, kanya, sila, kanila, iyon, doon 

Kailanan ng Pangngalan/Panghalip | Number of Nouns/ Pronouns 

Tumutukoy ito kung ilan ang pangngalan o panghalip; maaaring isahan, dalawahan o maramihan. 

ISAHAN DALAWAHAN MARAMIHAN 
ama mag-ama mag-aama 
ina mag-ina mag-iina 
kaibigan magkaibigan magkakaibigan