Tag: nobela

 • Kaligirang Kasaysayan ng El Filibusterismo

  “Ang Pilibusterismo” o “Ang Paghahari ng Kasakiman”  Pilibustero – taong kritiko, taksil, lumaban o tumuligsa sa mga prayle at Simbahang Katolika  Timeline sa Pagkakasulat ng Nobela  1885:   1887:   1888:   1890:   1891:   1896  1872  Kondisyon ni Rizal habang sinusulat ang El Filibusterismo  Mga Taong Tumulong Kay Rizal  Jose Alejandro  Valentin Ventura  Jose Maria Basa  Rodriguez Arias …

 • Noli Me Tangere Buong Kabanata 62: Nagpaliwanag si Padre Damaso

  Nawalan ng halaga ang patong-patong na mamahaling mga regalo sa kasal sa ibabaw ng mesa. Hindi rin pansin ni Maria Clara ang mga brilyante sa asul at pelus na kahita o ang binurdahang sinamay at kahit na ang piyesa ng telang-sala. Nakatitig nang walang nakikita o nababasa ang dalaga sa pahayagang nagbabalita ng kamatayan ni…

 • Noli Me Tangere Buong Kabanata 61: Tugisan sa Lawa

  “MAKINIG kayo,” nag-iisip na wika ni Elias habang patungo sila sa San Gabriel. “Naisip kong doon muna kayo magtago sa bahay ng kaibigan ko sa Mandaluyong. Dadalhin ko roon ang lahat ninyong salapi. Nailigtas ko iyon sa sunog at ibinaon sa paanan ng punong balite, sa may puntod ng inyong lolo. Lisanin ninyo ang bayan…’’…

 • Noli Me Tangere Buong Kabanata 60: Ang Kasal ni Maria Clara

                MALIGAYANG-MALIGAYA si Kapitan Tiago. Sa panahong ito ng kaguluhan ay walang sinumang gumambala sa kanya. Hindi siya ibinilanggo, inimbestigahan, o kaya’y kinoryente. Hindi rin nababad ang kanyang paa sa palagiang baha sa kulungan sa ilalim ng lupa, at isinailalim sa mga kademonyuhang alam na alam ng mga taong sibilisado. Ang mga kaibigan niya, o…

 • Noli Me Tangere Kabanata 57: Mga Pagdurusa ng Nadakip

  TALASALITAAN: MGA PANGUNAHING TAUHAN SA KABANATA Buod ng Kabanata Ang mga gwardya sibil ay halatang balisa habang pinagbabantaan ang mga batang sumisilip sa puwang ng mga rehas upang matukoy ang mga nadakip. Makikita roon ang alperes, direktorsillo, si Donya Consolacion at ang kapitan. Bago ang ika-siyam, dumating ang kura upang tanungin si alperes kung nasaan…

 • Noli Me Tangere Buong Kabanata 57: Pagdurusa ng mga Nadakip

  Mabagsik na nakabantay ang mga guardia civil sa pinto ng munisipyo. Binabantaan ng dulo ng kanilang riple ang pangahas na mga batang nagtatangkang sumilip sa mga bintana. Mga nakatingkayad sila o kaya’y nakatuntong sa likod ng mga kasama. Wala na ang saya sa bulwagan ng munispyo di tulad nang pagpulungan doon ang programa para sa…

 • Noli Me Tangere Kabanata 56: Ang Sabi-sabi

  TALASALITAAN: MGA PANGUNAHING TAUHAN SA KABANATA Buong paligid ay tahimik dahil takot pa rin ang buong San Diego dahil sa nangyari. Maya-maya’y may naglakas loob na isang bata na nagbukas ng kanilang bintana at siyang pinagbasihan ng mga kapitbahay upang buksan din ang kanila. Nakagigimbal daw ang nagdaang gabi gaya noong panahong mandambong si Balat.…

 • Noli Me Tangere Buong Kabanata 56: Ang mga Sabi-sabi

  Sumapit din ang madaling-araw sa hintakot na bayan. Ulila pa rin ang lansangang kinatitirikan ng kwartel at ng munispyo. Walang ano mang palatandaan doon ng buhay. Isang bintanang kahoy ang maingay na binuksan at isang batang lalaki ang nagpalinga-linga. Lumagapak ang balat na pamalo sa puwit ng bata kaya nawala sa bintanang biglang isinara. Matapos…

 • Noli Me Tangere Kabanata 55: Ang Kaguluhan

  TALASALITAAN MGA PANGUNAHING TAUHAN SA KABANATA BUOD NG KABANATA 55: Oras na noon ng hapunan ngunit ayaw kumain ni Maria Clara. Palakad-lakad naman si Padre Salvi sa bulwagan habang kumakain si Linares. Napaupo sa sulok ang pari nang dumating ang ika-walo ng gabi dahil ito ang nakatakdang oras ng paglusob. Hindi naman alam ni Maria…

 • Noli Me Tangere Buong Kabanata 55: Ang Kaguluhan

  Kasalukuyang naghahapunan sina Linares, Tiya Isabel, at Kapitan Tiyago. Hindi sumalo si Maria Clara sapagkat ayaw niyang makaharap si Linares. Hinihintay niya ang pagdating ni Ibarra. Si Padre Salvi ay balisang nagyayao’t dito sa salas. Sa sandaling yaon ay inihudyat ng orasan ang ikawalo. Ang Kura ay naupo sa isang sulok na nanghihilakbot. Kakatapos pa…