Tag: nobela

 • El Filibusterismo Kabanata 10: Yaman at Dalita

  Kinabukasan, ipinagtaka ng buong baryo ang paghing ni Simoun ng permiso upang makituloy sa bahay ni Kabesang Tales. Kasama nito ang dalawang utusang may dala ng ilang maletang nababalutan ng lona. Nais nitong paraanin ang buong maghapon sa bahay ng kabesa na nasa pagitan ng San Diego at Tiani sa pag-asang manggagaling doon ang maraming…

 • El Filibusterismo Kabanata 9: Mga Pilato

  Nang makarating sa bayan ang kasawiang iyon, nahabag ang ilan at nagkibit-balikat naman ang iba. Walang kasalanan ang sino man at wala ring sinurot ang budhi sa mga ito. Hindi man lamang nabalisa ang tenyente ng gwardya sibil: ang tungkulin nito ay samsamin ang mga sandata at tugisin ang mga tulisan. Kaya nang dukutin si…

 • El Filibusterismo Kabanata 8: Maligayang Pasko

  Nang magising si Juli ay madilim pa at nagtitilaukan ang mga tandang. Naisip niyang ginawa nang Birhen ang himala. Bumangon siya, nag-antanda, umusal ng pang-umagang panalangin, at walang ingay na lumabas ng kanyang silid. Walang nangyaring himala! Ang tangi niyang nakita sa paanan ng Birhen ay ang sulat ng kanyang ama na humihinging limandaang pisong…

 • El Filibusterismo Kabanata 7: Si Simoun

  Pabalik na sa bayan si Basilio nang marinig niya ang lagitik ng mga sanga’t kaluskos ng mga dahon sa gubat. Palakas nang palakas ang mga yabag na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Kumabog ang kanyang dibdib nang magunita ang matandang alamat tungkol sa lugar na iyon, pinatindi pa iyon ng oras at dilim, ng sipol ng…

 • El Filibusterismo Kabanata 6: Si Basilio

  Inihudyat ng mga kampana ang misa sa hatinggabi nang palihim na nagtungo si Basilio sa gubat ng mga Ibarra na ngayo’y pag-aari na ni Kapitan Tiago. Paliit na ang buwan, ngunit hindi nakahadlang ang dilim upang marating niya ang luma’t sira-sirang moog na may isang malaking balete sa gitna nito. Huminto siya sa tapat ng…

 • El Filibusterismo Kabanata 5: Noche Buena ng Isang Kutsero

  Lumilibot na ang prusisyong pang-Noche Buena nang dumating si Basilio sa San Diego. Naantala siya nang maraming oras dahil pinigil ng mga gwardya sibil ang kutsero na walang dalang sedula, kinulata pa ito at iniharap sa komandante sa kwartel. Huminto na naman ang karomata, nag-alis ng sumbrero ang kutsero bilang paggalang, saka nagdasal ng isang…

 • El Filibusterismo Kabanata 3: Mga Alamat

  Nang batiin ni Padre Florentino ang mga nagtitipon sa kubyerta, tapos na ang inisang bunga ng mainitang pagtatalo. Nagtatawanan at nagbibiruan na ang mga ito, kasama pati ang payat na Pransiskanong si Padre Salvi. Inusal ni Padre Sibyla ang kasamaan ng panahon ngunit kinantyawan ang Bise-Rektor ng kanonigong si Padre Irene dahil sa mabuting pangangalakal…

 • El Filibusterismo Kabanata 2: Sa Ilalim ng Kubyerta

  Iba naman ang kalagayan sa ilalim ng kubyerta. Higit na maraming tao ang sakay doon, nangakaupo sa mahaba’t bilog na mga bangko sa pagitan ng mga maleta, bakol, at tampipi habang nadadarang ng init ng makina at ng mabahong singaw ng langis at katawan ng tao. May ilang tahimik na tinatanaw ang mga pampang, may…

 • Kaligirang Kasaysayan ng El Filibusterismo

  “Ang Pilibusterismo” o “Ang Paghahari ng Kasakiman”  Pilibustero – taong kritiko, taksil, lumaban o tumuligsa sa mga prayle at Simbahang Katolika  Timeline sa Pagkakasulat ng Nobela  1885:   1887:   1888:   1890:   1891:   1896  1872  Kondisyon ni Rizal habang sinusulat ang El Filibusterismo  Mga Taong Tumulong Kay Rizal  Jose Alejandro  Valentin Ventura  Jose Maria Basa  Rodriguez Arias …

 • Noli Me Tangere Buong Kabanata 62: Nagpaliwanag si Padre Damaso

  Nawalan ng halaga ang patong-patong na mamahaling mga regalo sa kasal sa ibabaw ng mesa. Hindi rin pansin ni Maria Clara ang mga brilyante sa asul at pelus na kahita o ang binurdahang sinamay at kahit na ang piyesa ng telang-sala. Nakatitig nang walang nakikita o nababasa ang dalaga sa pahayagang nagbabalita ng kamatayan ni…

Exit mobile version