Tag: padayonwikangfilipino

 • Bahagi ng Pananalita: Panghalip

  Panghalip | Pronoun  Ang panghalip ay mga salitang humahalili o pamalit sa ngalan o pangngalan na nagamit na sa parehong pangungusap o kasunod na pangungusap. Ang salitang panghalip ay nangangahulugang “panghalili” o “pamalit” kadalasan itong ginagamit sa mga talata,pangungusap at kuwento.  Panghalip Panao | Personal Pronoun  Ang panghalip na panao (mula sa salitang “tao”, kaya’t…

 • Uri ng Pangungusap

  Pangungusap o Sentence Ang Pangungusap ay ang kalipunan ng mga salitang nagsasaad ng isang buong diwa . Ito ay may patapos na himig sa dulo na nagsasaad ng diwa o kaisipang nais iparating.  Ang simuno o paksa ay ang pokus o pinag-uusapan sa pangungusap. Ito ay laging tinatadaan ng mga pantukoy na ang, ang mga,…

 • Gamit ng mga Bantas

  Ang mga bantas (punctuation) ay pantulong upang maunawaan ng mga mambabasa ang buong kahulugan ng isang teksto o babasahin. Narito ang mga karaniwang bantas na ginagamit sa pagsulat: Ang tuldok/ period (.) ay ginagamit na pananda: Ginagamit ang tandang pananong/ question mark ( ? ): Ang bantas na tandang padamdam ( ! ) Ang kuwit/…

 • Pangngalan: Gamit, Kasarian at Kaukulan

  Gamit ng Pangngalan (Uses of Noun) Kasarian ng pangngalan (gender of a noun) Masasabing walang partikular na babae o lalaki sa mga pangngalan. Ngunit matutukoy ang kasarian ng pangngalan kapag nilalagyan ng salitang “lalaki” o “babae” bago o pagkatapos ng salitang kinauukulan. Halimbawa: batang babae, batang lalaki, lalaking aso, babaing pusa. Mayroon din namang mga salitang hindi na kailangang lagyan ng mga…

 • Bahagi ng Pananalita: Pangngalan o Noun

  Ang pangngalan ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, pook, hayop, at pangyayari. Maaari din na ipakilala ng pangngalan ang isang kaisipan o konsepto. 

 • El Filibusterismo Kabanata 6: Si Basilio

  Inihudyat ng mga kampana ang misa sa hatinggabi nang palihim na nagtungo si Basilio sa gubat ng mga Ibarra na ngayo’y pag-aari na ni Kapitan Tiago. Paliit na ang buwan, ngunit hindi nakahadlang ang dilim upang marating niya ang luma’t sira-sirang moog na may isang malaking balete sa gitna nito. Huminto siya sa tapat ng…

 • El Filibusterismo Kabanata 5: Noche Buena ng Isang Kutsero

  Lumilibot na ang prusisyong pang-Noche Buena nang dumating si Basilio sa San Diego. Naantala siya nang maraming oras dahil pinigil ng mga gwardya sibil ang kutsero na walang dalang sedula, kinulata pa ito at iniharap sa komandante sa kwartel. Huminto na naman ang karomata, nag-alis ng sumbrero ang kutsero bilang paggalang, saka nagdasal ng isang…

 • El Filibusterismo: Kabanata 4 Si Kabesang Tales

  Si Tandang Selo ay isang mangangahoy na nakatira sa pusod ng gubat. Puti na ang kanyang buhok, ngunit napanatiling malusog ang pangangatawan. Hindi na siya nangangaso o namumutol ng mga kahoy dahil sa bumuti na ang kanyang kabuhayan. Gumagawa na lamang siya ngayon ng walis. Kasamá sa lupain ng kapitalista ang anak niyang si Telesforo,…

 • El Filibusterismo Kabanata 3: Mga Alamat

  Nang batiin ni Padre Florentino ang mga nagtitipon sa kubyerta, tapos na ang inisang bunga ng mainitang pagtatalo. Nagtatawanan at nagbibiruan na ang mga ito, kasama pati ang payat na Pransiskanong si Padre Salvi. Inusal ni Padre Sibyla ang kasamaan ng panahon ngunit kinantyawan ang Bise-Rektor ng kanonigong si Padre Irene dahil sa mabuting pangangalakal…

 • El Filibusterismo Kabanata 2: Sa Ilalim ng Kubyerta

  Iba naman ang kalagayan sa ilalim ng kubyerta. Higit na maraming tao ang sakay doon, nangakaupo sa mahaba’t bilog na mga bangko sa pagitan ng mga maleta, bakol, at tampipi habang nadadarang ng init ng makina at ng mabahong singaw ng langis at katawan ng tao. May ilang tahimik na tinatanaw ang mga pampang, may…