Author: Luna La Escritoria

 • MATATAG Curriculum Guide SY 2024-2025

  Bilang paghahanda sa darating na malawakabg implementasyon ng MATATAG KURIKULUM sa darating na panuruan 2024-2025. Narito ang mga GABAY NA KURIKULUM ng bawat asignatura: Source: DepEd Official Website

 • Bahagi ng Pananalita: Panghalip

  Panghalip | Pronoun  Ang panghalip ay mga salitang humahalili o pamalit sa ngalan o pangngalan na nagamit na sa parehong pangungusap o kasunod na pangungusap. Ang salitang panghalip ay nangangahulugang “panghalili” o “pamalit” kadalasan itong ginagamit sa mga talata,pangungusap at kuwento.  Panghalip Panao | Personal Pronoun  Ang panghalip na panao (mula sa salitang “tao”, kaya’t…

 • Uri ng Pangungusap

  Pangungusap o Sentence Ang Pangungusap ay ang kalipunan ng mga salitang nagsasaad ng isang buong diwa . Ito ay may patapos na himig sa dulo na nagsasaad ng diwa o kaisipang nais iparating.  Ang simuno o paksa ay ang pokus o pinag-uusapan sa pangungusap. Ito ay laging tinatadaan ng mga pantukoy na ang, ang mga,…

 • Gamit ng mga Bantas

  Ang mga bantas (punctuation) ay pantulong upang maunawaan ng mga mambabasa ang buong kahulugan ng isang teksto o babasahin. Narito ang mga karaniwang bantas na ginagamit sa pagsulat: Ang tuldok/ period (.) ay ginagamit na pananda: Ginagamit ang tandang pananong/ question mark ( ? ): Ang bantas na tandang padamdam ( ! ) Ang kuwit/…

 • Pangngalan: Gamit, Kasarian at Kaukulan

  Gamit ng Pangngalan (Uses of Noun) Kasarian ng pangngalan (gender of a noun) Masasabing walang partikular na babae o lalaki sa mga pangngalan. Ngunit matutukoy ang kasarian ng pangngalan kapag nilalagyan ng salitang “lalaki” o “babae” bago o pagkatapos ng salitang kinauukulan. Halimbawa: batang babae, batang lalaki, lalaking aso, babaing pusa. Mayroon din namang mga salitang hindi na kailangang lagyan ng mga…

 • Bahagi ng Pananalita: Pangngalan o Noun

  Ang pangngalan ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, pook, hayop, at pangyayari. Maaari din na ipakilala ng pangngalan ang isang kaisipan o konsepto. 

 • El Filibusterismo Kabanata 10: Yaman at Dalita

  Kinabukasan, ipinagtaka ng buong baryo ang paghing ni Simoun ng permiso upang makituloy sa bahay ni Kabesang Tales. Kasama nito ang dalawang utusang may dala ng ilang maletang nababalutan ng lona. Nais nitong paraanin ang buong maghapon sa bahay ng kabesa na nasa pagitan ng San Diego at Tiani sa pag-asang manggagaling doon ang maraming…

 • El Filibusterismo Kabanata 9: Mga Pilato

  Nang makarating sa bayan ang kasawiang iyon, nahabag ang ilan at nagkibit-balikat naman ang iba. Walang kasalanan ang sino man at wala ring sinurot ang budhi sa mga ito. Hindi man lamang nabalisa ang tenyente ng gwardya sibil: ang tungkulin nito ay samsamin ang mga sandata at tugisin ang mga tulisan. Kaya nang dukutin si…

 • El Filibusterismo Kabanata 8: Maligayang Pasko

  Nang magising si Juli ay madilim pa at nagtitilaukan ang mga tandang. Naisip niyang ginawa nang Birhen ang himala. Bumangon siya, nag-antanda, umusal ng pang-umagang panalangin, at walang ingay na lumabas ng kanyang silid. Walang nangyaring himala! Ang tangi niyang nakita sa paanan ng Birhen ay ang sulat ng kanyang ama na humihinging limandaang pisong…

 • El Filibusterismo Kabanata 7: Si Simoun

  Pabalik na sa bayan si Basilio nang marinig niya ang lagitik ng mga sanga’t kaluskos ng mga dahon sa gubat. Palakas nang palakas ang mga yabag na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Kumabog ang kanyang dibdib nang magunita ang matandang alamat tungkol sa lugar na iyon, pinatindi pa iyon ng oras at dilim, ng sipol ng…