MATATAG Curriculum Guide SY 2024-2025

Bilang paghahanda sa darating na malawakabg implementasyon ng MATATAG KURIKULUM sa darating na panuruan 2024-2025. Narito ang mga GABAY NA KURIKULUM ng bawat asignatura:

Source: DepEd Official Website