Mga Bahagi ng Pahayagan


Ang pahayagan ay nahahati sa iba’t ibang bahagi na may kanya-kanyang layunin at nilalaman. Narito ang detalyadong bahagi ng pahayagan: 

 1. Pangmukhang Pahina (Front Page) 
 • Pangunahing Ulo ng Balita (Headline): Ito ang pinakatampok na balita sa pahayagan, kadalasang nakalagay sa itaas na bahagi ng pahina at may malaking titik upang madaling makita ng mga mambabasa. 
 • Pangunahing Larawan (Main Photo): Isang malaking larawan na may kaugnayan sa pangunahing balita. 
 • Pangunahing Artikulo (Lead Story): Ang pangunahing artikulo na naglalaman ng pinakamahalagang balita ng araw. 
 • Masthead: Naglalaman ng pangalan ng pahayagan, petsa ng paglabas, volume number, at iba pang impormasyon tungkol sa publikasyon. 
 • Byline: Pangalan ng manunulat ng artikulo. 
 1. Editoryal (Editorial Page) 
 • Editoryal (Editorial): Opinyon ng patnugutan tungkol sa isang mahalagang isyu. 
 • Mga Kolum (Columns): Mga regular na sinusulat na artikulo ng mga kolumnista na naglalaman ng kanilang personal na opinyon o pagsusuri sa iba’t ibang paksa. 
 • Mga Liham sa Patnugot (Letters to the Editor): Mga liham mula sa mga mambabasa na naglalaman ng kanilang opinyon, puna, o mungkahi tungkol sa mga isyu na tinalakay sa pahayagan. 
 1. Balitang Lokal (Local News) 
 • Mga balita tungkol sa mga kaganapan at isyu na nangyayari sa lokal na komunidad o bansa. 
 • Mga espesyal na ulat na may kaugnayan sa lokal na pamahalaan, komunidad, at iba pang mahalagang pangyayari. 
 1. Balitang Pandaigdig (World News) 
 • Mga balita tungkol sa mga kaganapan sa ibang bansa. 
 • Mga ulat tungkol sa pandaigdigang politika, ekonomiya, kalamidad, at iba pang mahahalagang pangyayari sa ibang bansa. 
 1. Negosyo at Ekonomiya (Business and Economy) 
 • Mga balita at artikulo tungkol sa kalakalan, merkado, mga korporasyon, at ekonomiya. 
 • Mga ulat tungkol sa stock market, negosyo, at mga pagbabago sa ekonomiya na may epekto sa bansa at sa buong mundo. 
 1. Palakasan (Sports) 
 • Mga balita at artikulo tungkol sa mga kaganapan sa palakasan, kabilang ang lokal, pambansa, at pandaigdigang mga paligsahan. 
 • Mga ulat tungkol sa mga koponan, atleta, at mga resulta ng mga laro. 
 1. Libangan (Entertainment) 
 • Mga balita at artikulo tungkol sa mga pelikula, musika, telebisyon, teatro, at iba pang anyo ng aliwan. 
 • Mga ulat tungkol sa mga sikat na tao, celebrity gossip, at mga kaganapan sa industriya ng libangan. 
 1. Lathalain (Feature Stories) 
 • Mga masusing artikulo na naglalaman ng malalimang pagsusuri at detalye sa mga partikular na paksa tulad ng kultura, lipunan, kasaysayan, at iba pang interesanteng paksa. 
 • Karaniwang mas mahaba at mas detalyado kaysa sa karaniwang balita. 
 1. Anunsyo (Advertisements) 
 • Mga patalastas mula sa iba’t ibang kumpanya at indibidwal na nag-aalok ng mga produkto at serbisyo. 
 • Mga patalastas na nakaayos ayon sa kategorya tulad ng trabaho, real estate, mga kotse, at iba pa. 
 1. Obitwaryo (Obituaries) 
 • Mga patalastas tungkol sa mga yumao, kasama ang kanilang mga detalye at impormasyon tungkol sa kanilang burol at libing. 
 1. Klasipikado (Classified Ads) 
 • Maliit na anunsyo na naglalaman ng mga patalastas para sa trabaho, bahay, sasakyan, serbisyo, at iba pang bagay na ipinagbibili o pinapaupahan. 
 • Madalas na nakaayos ayon sa kategorya upang madaling makita ng mga mambabasa. 
 1. Lifestyle 
 • Mga artikulo tungkol sa pamumuhay, kalusugan, pagkain, fashion, at iba pang aspeto ng araw-araw na buhay. 
 • Mga tip at payo para sa mas maginhawang pamumuhay at kalusugan. 

Ang bawat bahagi ng pahayagan ay may partikular na layunin na magbigay ng komprehensibong balita at impormasyon sa mga mambabasa, kaya’t mahalaga ang bawat seksyon upang matugunan ang iba’t ibang interes at pangangailangan ng publiko.