Category: Aralin sa Wika

 • Iba’t Ibang Paraan ng Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin 

  May iba’t ibang paraang ginagam it upang maipahayag ang emosyon damdamin ng mga tao. Ilan sa mga ito ay sa pamamagitan ng:  1. Padamdam at maikling sambitla. Ito’y isang uri ng pangungusap na walang paksang nagpapahayag ng matinding damdamin.  Ginagamitan ito ng bantas na tandang padamdam (!).   Halimbawa: Galing! Aray! Ay! Yehey! Sakit! Sarap! Grabe! Wow! …

 • Ano ang Ponemang Suprasegmental?

  Ponema: Ang ponema ay isa sa mga yunit ng tunog na nagpapakita ng kaibahan ng isang salita mula sa isa pang salita ng partikular na wika. Ang pagkakaiba ng kahulugan ng mga salitang Filipino na “baha” at “bahay” ay bunga ng pagkakaroon ng dagdag na ponemang /y/ sa salitang “bahay”. Kung gayon, ang ponema ay…

 • Mga Pang-ugnay: Pang-angkop, Pang-ukol at Pangatnig

  May tatlong pang-ugnay sa wikang Filipino. Ito ay ang sumusunod: Pang-angkop Ito ay ang mga katagang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan. Ito ay nagpapaganda lámang ng mga pariralang pinaggagamitan. May dalawang uri ng pang-angkop. Ang pang-angkop na na ay ginagamit kapag ang unang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa n. Hindi ito isinusulat…

 • Pang-ugnay Batay sa Paraan ng Paggamit

  Ito ay ang bahagi ng pananalita na nag-uugnay sa dalawang salita, sugnay, parirala, or pangungusap. Maari itong nagpapakita ng pagbubukod, pagsasalungat, o paglilinaw. Ang maayos na pag-uugnay ng mga salita, parirala, at pangungusap ay mahalagang sangkap para sa malinaw, lohikal at mabisang paglalahad. Sa pamamagitan ng paggamit ng iba’t ibang pang-ugnay ay higit na nabibigyang-diin…