Tag: pang-ugnay

  • Retorikal na Pang-ugnay

    Ang pag-uugnayan ng iba’t ibang bahagi ng pagpapahayag ay mahalaga upang makita ang pag-uugnayang namamagitan sa pangungusap o bahagi ng teksto. Sa Filipino, ang mga pang-ugnay na ito ay kadalasang kinakatawan ng pang-angkop, pang-ukol, at pangatnig. Halimbawa: mapagmahal na hari Kapag ang unang salita naman ay nagtatapos sa titik n tinatanggal o kinakaltas ang n…

  • Mga Pang-ugnay: Pang-angkop, Pang-ukol at Pangatnig

    May tatlong pang-ugnay sa wikang Filipino. Ito ay ang sumusunod: Pang-angkop Ito ay ang mga katagang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan. Ito ay nagpapaganda lámang ng mga pariralang pinaggagamitan. May dalawang uri ng pang-angkop. Ang pang-angkop na na ay ginagamit kapag ang unang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa n. Hindi ito isinusulat…

  • Pang-ugnay Batay sa Paraan ng Paggamit

    Ito ay ang bahagi ng pananalita na nag-uugnay sa dalawang salita, sugnay, parirala, or pangungusap. Maari itong nagpapakita ng pagbubukod, pagsasalungat, o paglilinaw. Ang maayos na pag-uugnay ng mga salita, parirala, at pangungusap ay mahalagang sangkap para sa malinaw, lohikal at mabisang paglalahad. Sa pamamagitan ng paggamit ng iba’t ibang pang-ugnay ay higit na nabibigyang-diin…