Tag: pangukol

  • Mga Pang-ugnay: Pang-angkop, Pang-ukol at Pangatnig

    May tatlong pang-ugnay sa wikang Filipino. Ito ay ang sumusunod: Pang-angkop Ito ay ang mga katagang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan. Ito ay nagpapaganda l├ímang ng mga pariralang pinaggagamitan. May dalawang uri ng pang-angkop. Ang pang-angkop na na ay ginagamit kapag ang unang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa n. Hindi ito isinusulat…