Etimolohiya

Ang salitang “etimolohiya” ay mula sa salitang Griyego na etumologia na binubuo ng dalawang salita, etumon at logos.

 • etumon: “may ibig-sabihin” o “may kahulugan”
 • logia o logos: “pag-aaral ng”, “pagsasalita, orasyon, salita”

Ito ay pag-aaral ng pinagmulan ng mga salita at kasaysayan ng mga salita kung paano nag-iba ang kanilang anyo at kahulugan sa paglipas ng panahon.

Mga Halimbawa

Ang salitang estatwa o sa Ingles ay statue ay mula sa salitang Latin na satua o hinulamang imahe. Ito ay rebultong nakatayo at maaring gawa sa bato o metal.

Ang salitang babae o sa Ingleswomanay hango sa sinaunang Ingles nawīfmann. Ang wīf na mula sa salitang wife o asawa. Ang mann naman ay nangangahulugang tao o indibidwal.

Ang salitang bulaklak o sa Ingles ay flower ay mula sa sinaunang Pranses na Flor o flour na natuklasang mula rin sa salitang Latin na Flos o flor. Unang naitalang ginamit ito sa prologo ng libro ni Geoffrey Chaucer na “The Canterbury Tales” noong 1300s.

Ang salitang pag-ibig o sa Ingles ay love na nasa anyong pandiwa ay mula sa Proto-Indo-European na salitang leubh na nangangahulugang pag-iingat, pag-aalaga at pagnanais. At kalaunan nagbagong anyo ito sa wikang Latin na lubet na naging libet.

Ang salitang templo o temple sa Ingles ay mula sa salitang Latin na templum na ang ibigsabihin ay sagradong lugar para sa mga diyos-diyosan.

Mga salitang umusbong sa makabagong henerasyon

Pagbabaliktad

 • bente – etneb
 • bata – atab
 • loob – oblo
 • mismo – omsim
 • malupit – petmalu
 • tayo na, tara – arat
 • pogi – igop
 • talo – olats
 • wala – alaws

Pagbabago ng Ispeling

 • ako – acoe
 • ano ba – enebe
 • cool – kewl
 • ganoon – ganern
 • hala – luh
 • hayun – ayown
 • okay – okey, keri
 • kumadre – mare, mars
 • mama – momshie

Akronim

 • all right – AYT
 • as far as I know – AFAIK
 • at the moment – ATM
 • be right back – BRB
 • good game – GG
 • good game, well played – GGWP
 • I don’t care – IDK
 • I don’t know – IDK
 • just got home – JGH
 • laugh out loud – LOL

Pagpapalit ng Salita

 • as in – salt
 • awit – sagwa
 • gulat – shookt
 • hindi nga – weh
 • ka-lovelife – sparks
 • kaibigang lalaki – paps, papi
 • lakad, alis – gora
 • burger – bugrits
 • galit – triggered

Pagbabago ng Kahulugan

 • asin; salt – pinagsamang as at in
 • Potassium; POTS – mula sa kemikal na simbolo ng Potassium
 • saging; sags – pagbabalat ng saging o sa Ingles peel it.
 • tingin; sharks – pating + in (to look)

Pagbuo ng Ekspresyon

 • beast mode – galit
 • eme-eme – hindi masabi o maalala
 • hanash – maraming sinasabi o komento
 • lamnadis (alam na this) – tanging magkakai

Pag-uugnay sa Pangalan ng Tao o Politika

 • Carmi Martin – karma
 • Grado Versoza – haggard, pagod
 • Gelli de Belen – nagseselos
 • Luz Valdez – talunan
 • Tom Jones – gutom
 • Ka-DDS – kabarkada, kagrupo
 • Dutertards – tagapagtanggol ni dating Pang. Duterte