Tag: nolimetangere

 • Noli Me Tangere Buong Kabanata 64: Wakas ng Noli Me Tangere

  Dahil buhay pa ang marami sa mga tauhan ng nobelang ito at ang iba nama’y nawala na lamang at sukat, kaya hindi sadyang marapat ang pagwawakas. Gayunman ay isasalaysay ito gaya ng  kinaugalian.           Matapos pumasok sa monasteryo si Maria Clara ay iniwan ni Padre Damaso ang bayan kinadedestinuhan at nanirahan na sa Maynila. Gayundin…

 • Noli Me Tangere Buong Kabanata 63: Noche Buena

  Sa tabi ng bukal sa bundok na malapit sa San Diego, sa pampang ng isang sapa ay may kubong tinutukuran ng balu-baluktot na mga tuod. Ginagapangan ang bubong nito ng baging ng kalabasa na may mga bulaklak na’t bunga. Ang kabahayan ng dampa ay nadedekorasyunan ng mga sungay at bungo ng mababangis na baboy ramong…

 • Noli Me Tangere Buong Kabanata 62: Nagpaliwanag si Padre Damaso

  Nawalan ng halaga ang patong-patong na mamahaling mga regalo sa kasal sa ibabaw ng mesa. Hindi rin pansin ni Maria Clara ang mga brilyante sa asul at pelus na kahita o ang binurdahang sinamay at kahit na ang piyesa ng telang-sala. Nakatitig nang walang nakikita o nababasa ang dalaga sa pahayagang nagbabalita ng kamatayan ni…

 • Noli Me Tangere Buong Kabanata 61: Tugisan sa Lawa

  “MAKINIG kayo,” nag-iisip na wika ni Elias habang patungo sila sa San Gabriel. “Naisip kong doon muna kayo magtago sa bahay ng kaibigan ko sa Mandaluyong. Dadalhin ko roon ang lahat ninyong salapi. Nailigtas ko iyon sa sunog at ibinaon sa paanan ng punong balite, sa may puntod ng inyong lolo. Lisanin ninyo ang bayan…’’…

 • Noli Me Tangere Buong Kabanata 60: Ang Kasal ni Maria Clara

                MALIGAYANG-MALIGAYA si Kapitan Tiago. Sa panahong ito ng kaguluhan ay walang sinumang gumambala sa kanya. Hindi siya ibinilanggo, inimbestigahan, o kaya’y kinoryente. Hindi rin nababad ang kanyang paa sa palagiang baha sa kulungan sa ilalim ng lupa, at isinailalim sa mga kademonyuhang alam na alam ng mga taong sibilisado. Ang mga kaibigan niya, o…

 • Noli Me Tangere Kabanata 58: Siya na dapat Sisihin

  TALASALITAAN: MGA PANGUNAHING TAUHAN SA KABANATA: BUOD NG KABANATA Hindi mapakali ang mga pamilya ng mga bilanggo at pabalik-balik ang mga ito sa kumbento, kuwartel at tribunal dahil wala silang makakapitang makatutulong sa kanila upang mapalaya ang kanilang mga kaanak. Ayaw naman makipag-usap ng kura noon dahil siya ay may sakit. Nagdagdag naman ng bantay…

 • Noli Me Tangere Buong Kabanata 59: Pagkamakabayan at Kapakanang Pansarili

  LIHIM na itinelegrama sa Maynila ang pag-aalsa. Makaraan ang tatlumpu’t anim na oras ay maingat nang inilathala ng mga pahayagan sa lungsod na kalakip ang mga pagbabanta. Pinalabukan, iniwasto, at kinatay ng sensor ang balita. Samantala, mga pribadong usap-usapan ang kumalat mula sa mga kumbento ng iba-ibang korporasyon ng mga prayle na ipinanghilakbot ng mga…

 • Noli Me Tangere Buong Kabanata 58: Siya na Dapat Sisihin

  MABILIS na kumalat sa bayan ang balitang ililipat ang mga bilanggo. Sa simula’y dininig ito nang may pagkatakot na nauwi sa pag-iyak at panaghoy. Ang pami-pamilya ng mga bilanggo ay parang mga baliw na patakbo-takbo, mula sa kumbento papuntang kwartel, mula kwartel patungong munisipyo. Nang walang kahinatnan ay napuno ang paligid ng mga panaghoy at…

 • Noli Me Tangere Kabanata 57: Mga Pagdurusa ng Nadakip

  TALASALITAAN: MGA PANGUNAHING TAUHAN SA KABANATA Buod ng Kabanata Ang mga gwardya sibil ay halatang balisa habang pinagbabantaan ang mga batang sumisilip sa puwang ng mga rehas upang matukoy ang mga nadakip. Makikita roon ang alperes, direktorsillo, si Donya Consolacion at ang kapitan. Bago ang ika-siyam, dumating ang kura upang tanungin si alperes kung nasaan…

 • Noli Me Tangere Buong Kabanata 57: Pagdurusa ng mga Nadakip

  Mabagsik na nakabantay ang mga guardia civil sa pinto ng munisipyo. Binabantaan ng dulo ng kanilang riple ang pangahas na mga batang nagtatangkang sumilip sa mga bintana. Mga nakatingkayad sila o kaya’y nakatuntong sa likod ng mga kasama. Wala na ang saya sa bulwagan ng munispyo di tulad nang pagpulungan doon ang programa para sa…