Noli Me Tangere Kabanata 35: Mga Usap-usapan/ Reaksyon

TALASALITAAN

  • pumanig – pagkampi
  • hinuha – hatol, pasiya, opinyon, o palagay na ginawâ batay sa mga katibayan at pangangatwiran 
  • inakusahan – pagpaparatang
  • Pilibustero – tao na mahabàng magtalumpati, karaniwang dahil sa layuning binbinin ang pagpapasiyá tungkol sa isang kaso, kontrobersiya, o proyekto, at malimit na ginagawâ sa kumperensiya, hukuman, o batasan 

MGA PANGUNAHING TAUHAN SA KABANATA

  • Mga Kababaihan at Kalalakihan ng San Diego
  • Mga Matataas na Opisyal

BUOD NG KABANATA 35 MGA REAKSYON/ USAP-USAPAN

Naging malaking balita ng kaganapan sa pananghalian na iyon sa buong San Diego. Maraming panauhin ang pumanig sa Padre at sinisi si Ibarra sa ugali nito.

Tanging si Kapitan Martin lamang ang nakaunawa sa naramdaman ng binata.

Hinuha ni Don Filipo ang paghihintay ni Ibarra na tulungan siya ng taong bayan dahil na rin sa tulong ikinatakot naman ito ng mga magsasaka na di matuloy ang paaralan at kung gayon nga’y di makapagtapos ang kanilang mga anak.

May mga balitang umusbong na hindi itutuloy ang simbahan sapagkat inakusahan ng mga prayle si Ibarra bilang isang pilibustero. Ang mga magsasaka namay di naunawaan ang kahulugan ng pilibustero.

ALAM MO BA?

Sa dekonstruksyon (post-structuralism), isang paraan ng pagdulog sa pagbasa ng teksto sa panitikan, hindi lamang isang “awtoridad” (maaaring may-akda, guro, iba pa) ang nagbibigay ng kahulugan o mga kahulugan sa teksto (pangungusap, talata, isang buong akda). Sinumang mambabasa ay maaaring magpakahulugan sa kanyang binabasa at ang pagpapakahulugan niyang ito ang tinatawag na bagong teksto. Ang mga babasa naman sa bagong tekstong ito ay makalilikha rin ng iba pang teksto.

MENSAHE AT IMPLIKASYON NG KABANATA

  • Isa sa mga naging reaksiyon o palagay ng mga tao kung bakit naganap ang marahas na insidenteng namagitan kina Padre Damaso at Ibarra ay ang kakulangan ng dalawa ng pagpipigil sa sarili. Hindi napigilan ni Padre Damasong mainis at insultuhin si Ibarra lalo na nang makitang katabi ito ni Maria Clara. Samantalang si Ibarra ay di na nakapagtimpi sa mga pang-iinsultong kanyang natanggap mula kay Padre Damaso kaya’t siya’y nakagawa ng marahas na bagay.