Mga Bansa sa Timog Silangang Asya 


DALAWANG BAHAGI

Kalupaan/Peninsular/ Kontinental – Myanmar, Thailand, Vietnam 

Kapuluan/Insular/ Arkipelago – Malaysia, Singapore, Indonesia, Silangang Timor, Brunei at Pilipinas 

MGA KATANGIAN 

 • Heograpiyang bulubundukin at mga kapatagang bagay sa pagtatanim ng palay at mga agrikultural na produkto. 
 • Klimang Monsoon 
 • Impluwensiya ng India at Tsina 
 • Mga dating Kolonya  
 • May mahalagang papel na ginagampanan ang babae 

PANGUNAHING RELIHIYON 

 • Budismo 
 • Islam 
 • Kristiyanismo  
 • Hinduismo

Ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng labing isang bansa (11). Ito ang ang mga sumusunod: Brunei, Myanmar, Cambodia, East Timor, Indonesia, Malaysia, Laos, Philippines, Singapore, Thailand Vietnam.  

Brunei 

 • Kapitolyo: Bandar Seri Begawan
 • Maliit na bansa ngunit mayaman dahil sa natural gas at langis na kanilang inieksport. 
 • Konstitusyonal na Sultanato ang uri ng pamahalaan dito 
 • Bruneian ang tawag sa mga tao rito 
 • Populasyon: 449, 002 (2022) 
 • Pambansang Awit: Allah Peliharakan Sultan (God Bless His Majesty) 
 • Pera: Brunei Dollar

Burma/Myanmar  

 • Kapitolyo: Rangoon 
 • Uri nga Pamahalaan: Military Junta 
 • Wika: Burmese 
 • Mamamayan: Burmese
 • Populasyon: 55,190,619 (2022) 
 • Pambansang Simbolo: Chinthe (Mythical Lion) 
 • Pambansang Awit: Kaba Ma Kyei (Till the End of the World, Myanmar) 
 • Pera: Kyat 

Cambodia  

 • Kapitolyo: Phnom Penh
 • Pamahalaan: Multiparty Democracy under a Constitional Monarchy 
 • Wika: Khmer 
 • Mamamayan: Cambodian 
 • Populasyon: 16.7 M (2022) 
 • Pambansang Simbolo: Angkor Wat; kouprey (wild ox) 
 • Pambansang awit: Nokoreach (Royal Kingdom) 
 • Pera: Riel 

East Timor  

 • Kapitolyo: Dili
 • Uri nga Pamahalaan: Republika 
 • Wika: Tetum, Portuguese, Indonesian, English 
 • Mamamyan: Temorese 
 • Populasyon: 1.3M (2022) 
 • Pambansang Awit: Patria (Fatherland) 
 • Pera: USD 

Indonesia

 • Kapitolyo: Jakarta 
 • Pamahalaan: Republika 
 • Wika: Bahasa, English, Dutch 
 • Mamamayan: Indonesian 
 • Populasyon: 273.5 M (2022) 
 • Relihiyon: Muslim 
 • Pambansang Simbolo: Garuda (Mythical Bird) 
 • Pambansang awit: Indonesia Raya (Great Indonesia) 
 • Pera: Indonesian Rupiah 

Laos

 • Kapitolyo: Vientiane
 • Uri nga Pamahalaan: Komunista 
 • Wika: Lao, French, English 
 • Mamamayan: Lao, Laotian 
 • Populasyon: 7.2M (2022) 
 • Relihiyon: Budhismo 
 • Pambansang Simbolo: Elepante 
 • Pambansang Awit: Pheng Xhat Lao (Hymn of the Lao People) 
 • Pera: Kip (LAK) 

Malaysia

 • Kapitolyo: (Kuala Lumpur) 
 • Pamahalaan: Monarkiyang Konstitutisyunal 
 • Wika: Bahasa, English, Chinese 
 • Mamamayan: Malaysian 
 • Populasyon: 32.37 M (2022) 
 • Relihiyon: Muslim 
 • Pambansang Simbolo: Tigre 
 • Pambansang awit: Negaraku (My Country) 
 • Pera: Ringgit (MYR) 

Philippines

 • Kapitolyo: Manila
 • Uri nga Pamahalaan: Republika 
 • Wika: Fililpino, English 
 • Mamamayan: Pilipino 
 • Populasyon: 109.6 M(2022)  
 • Relihiyon: Romano Katoliko 
 • Pambansang Simbolo: Philippine Eagle 
 • Pambansang Awit: Lupang Hinirang (Chosen Land) 
 • Pera: Philippine peso 

Singapore

 • Kapitolyo: Singapore
 • Pamahalaan: Parlyamentaryong Republika 
 • Wika: Mandarin, English 
 • Mamamayan: Singaporean 
 • Populasyon: 5.6 M (2022) 
 • Relihiyon: Budhismo, Muslim 
 • Pambansang Simbolo: leon 
 • Pambansang awit: Majulah Singapura (Onward Singapore) 
 • Pera: Singapore dollar (SGD) 

Thailand

 • Kapitolyo: (Bangkok) 
 • Uri nga Pamahalaan: Monarkiyang Konstitusyunal 
 • Wika: Thai, English 
 •  Mamamayan: Thai 
 •  Populasyon: 69.8M (2022) 
 •  Relihiyon: Budhismo, Muslim 
 • Pambansang Simbolo: garuda, elepante 
 •  Pambansang Awit: Phleng Chat Thai (National Anthem of Thailand) 
 • Pera: baht (THB) 

Vietnam

 • Kapitolyo: Hanoi  
 • Pamahalaan: Communist state 
 •  Wika: Vietnamese, English 
 •  Mamamayan: Vietnamese 
 •  Populasyon: 97.3 M (2022) 
 •  Relihiyon: Budhismo, Katoliko 
 • Pambansang Simbolo: Tigre, kawayan 
 •  Pambansang awit: Tien quan ca (The Song of the Marching Troops) 
 •  Pera: Vietnamese dong 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *