Tag: timogsilangangasya

  • Vietnam

    Ating tuklasin ang ilang mga impormasyon tungkol sa bansang Vietnam. Ito ang ikalawang bansang may pinakamaraming bigas at kasoy na inilalabas upang ibenta sa ibang bansa. Sa halip na kampanilya, ang ginagamit sa mga paaralan upang makuha ang atensyon ng mga mag-aaral ay kanilang tradisyunal na gong. Kahit na ang Vietnam ay napabibilang sa mga…

  • Mga Bansa sa Timog Silangang Asya¬†

    DALAWANG BAHAGI Kalupaan/Peninsular/ Kontinental – Myanmar, Thailand, Vietnam  Kapuluan/Insular/ Arkipelago – Malaysia, Singapore, Indonesia, Silangang Timor, Brunei at Pilipinas  MGA KATANGIAN  Heograpiyang bulubundukin at mga kapatagang bagay sa pagtatanim ng palay at mga agrikultural na produkto.  Klimang Monsoon  Impluwensiya ng India at Tsina  Mga dating Kolonya   May mahalagang papel na ginagampanan ang babae  PANGUNAHING RELIHIYON …