Tag: ASEAN

  • Mga Bansa sa Timog Silangang Asya¬†

    DALAWANG BAHAGI Kalupaan/Peninsular/ Kontinental – Myanmar, Thailand, Vietnam  Kapuluan/Insular/ Arkipelago – Malaysia, Singapore, Indonesia, Silangang Timor, Brunei at Pilipinas  MGA KATANGIAN  Heograpiyang bulubundukin at mga kapatagang bagay sa pagtatanim ng palay at mga agrikultural na produkto.  Klimang Monsoon  Impluwensiya ng India at Tsina  Mga dating Kolonya   May mahalagang papel na ginagampanan ang babae  PANGUNAHING RELIHIYON …

  • DM: no.042 s. 2022

    PHILIPPINES’ PARTICIPATION AND SELECTION OF THE MEMBERS OF THE DELEGATION TO THE 12th ASEAN SCHOOLS GAMES Release date: MAY 06 2022 Source: DepEd official website