Tag: sanaysay

  • Kababaihan ng Taiwan: Ngayon at Noong Nakaraang 50 Taon

    Sanaysay hango mula sa magazine ng bansang Taiwan at isinalin sa Filipino ni Shiela C. Molina Ang bilang ng populasyon ng kababaihan sa mundo ay 51% 0 2% na mataas kaysa kalalakihan. Maaaring isipin ng ilan na ang kababaihan ay nakakukuha ng parehong pagkakataon at karapatan gaya ng kalalakihan. Ilang kababaihan lamang sa buong mundo…

  • Sanaysay: Kahulugan, Uri, Elemento, Bahagi

    Ang sanaysay ay isang uri ng sulatin na nagpapahayag ng pananaw o opinyon ng nagsulat nito. Ang isang sanaysay ay may pokus sa iisang diwa at paksa. Ang mga sanaysay ay may layong magbahagi ng impormasyon, magpahayag ng nararamdaman, magbahagi ng opinyon, manghikayat ng ibang tao, at iba pa. Dalawang Uri ng Sanaysay Pormal na…

  • Kay Estella Zeehandeelar: Liham ng isang Prinsesang Javanese

    Mga Talasalitaan: Mga Tauhan: Raden Adjing Kartini – ang sumulat ng liham, panganay sa tatlong babaeng anak ng Regent ng Japara. Estella Zeehandelaar – ang sinulatan ng liham. isang babaeng Dutch o Olandes Pangeran Ario Tjondronegero ng Demak – ang lolo ng Prinsesang Javanese, sang kilalang lider ng kulisang progresibo, regent ng Gintnang Java na…