Florante at Laura

UNANG BAHAGI NG AWIT
SAKNONG 1-84
SAKNONG 85-156
SAKNONG 157-227
SAKNONG 228-316
SAKNONG 317-WAKAS