Tag: bahagi ng pananalita

  • Bahagi ng Pananalita: Panghalip

    Panghalip | Pronoun  Ang panghalip ay mga salitang humahalili o pamalit sa ngalan o pangngalan na nagamit na sa parehong pangungusap o kasunod na pangungusap. Ang salitang panghalip ay nangangahulugang “panghalili” o “pamalit” kadalasan itong ginagamit sa mga talata,pangungusap at kuwento.  Panghalip Panao | Personal Pronoun  Ang panghalip na panao (mula sa salitang “tao”, kaya’t…

  • Bahagi ng Pananalita: Pangngalan o Noun

    Ang pangngalan ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, pook, hayop, at pangyayari. Maaari din na ipakilala ng pangngalan ang isang kaisipan o konsepto.