Pagpapasidhi ng Damdamin

Ang mga salita ay may antas ng kahulugan batay sa damdamin at emosyon ng taong nagpapahayag. Nagagamit ito sa pamamagitan ng pag-iiba-iba ng mga salitang may ugnayang sinonimo o magkasingkahulugan.

Mga halimbawa

Ang bilang isa (1) ay para sa salitang may pinakamababang kahulugan/ antas/ o tindi ng damdamin at ang bilang apat (4) naman ay sa pinakamasidhing kahulugan/ antas/ tindi o ng damdamin.

 1. inis
 2. asar
 3. galit
 4. poot
 1. paghanga
 2. pagsinta
 3. pagliyag
 4. pamamahal
 1. damot
 2. sakim
 3. gahaman
 4. ganid
 1. hikbi
 2. nguyngoy
 3. iyak
 4. hagulgol
 1. galit
 2. poot
 3. muhi
 4. suklam
 1. lungkot
 2. hapis
 3. lumbay
 4. pighati

Ang bilang isa (1) ay para sa salitang may pinakamababang kahulugan/ antas/ tindi ng damdamin at ang bilang talo (3) naman ay sa pinakamasidhing kahulugan/ antas/ tindi ng damdamin.

 1. kaba
 2. takot
 3. pangamba
 1. ngiti
 2. tawa
 3. halakhak
 1. hikbik
 2. iyak
 3. hagulgol
 1. nagandahan
 2. naakit
 3. nabighani
 1. natakot
 2. nabalisa
 3. nagimbal
 1. nag-alala
 2. nabahala
 3. natigatig
 1. bulong
 2. sigaw
 3. hiyaw
 1. yamot
 2. inis
 3. suklam
 1. natutuwa
 2. nasisiyahan
 3. masaya