Mga Tauhan sa Ibong Adarna 

Ibong Adarna- Ang makapangyarihang ibong nakatira sa punò ng Piedras Platas na makikita sa Bundok Tabor. Ang mahiwagang ibong tanging makapagpapagaling kay Haring Fernando sa pamamagitan ng magandang tinig nito. 

Haring Fernando-  Siya ang hari ng Kahariang Berbanya na nagkaroon ng malubhang karamdaman. 

Reyna Valeriana-  Siya ang kabiyak ni Haring Fernando at ina nina Don Juan, Don Pedro, at Don Diego. 

Don Pedro- Siya ang panganay na anak nina Haring Fernando at Reyna Valeriana na nakipagsapalarang hanapin ang mahiwagang ibon sa Bundok Tabor. 

Don Diego- Siya ang ikalawang anak nina Haring Fernando at Reyna Valeriana. Siya ay tumungo rin sa kabundukan upang hanapin ang ibong makapagpapagaling sa kanilang amang may malubhang karamdaman. 

Don Juan- Siya ang makisig na bunsong anak nina Haring Fernando at Reyna Valeriana. Siya ang prinsipeng nakahuli sa Ibong Adarna sa Bundok Tabor. 

Donya Maria- Siya ang anak ni Haring Salermo na may taglay na kapangyarihan. Siya ay isa sa mga babaeng minahal ni Don Juan. 

Haring Salermo- Siya ang hari ng Kahariang Reyno de los Cristales na nagbigay ng matitinding pagsubok kay De Juan. 

Donya Leonora- Siya ang magandang prinsesa ng Kaharian sa Armenya na nagpakita ng tunay na pag-ibig kay Don Juan. 

Donya Juana- isa siya sa mga prinsesa ng Kaharian sa Armenya na kapatid ni Donya Leonora 

Donya Isabel– ang kapatid ni Donya Maria Blanca 

Donya Juana- kapatid ni Maria Blanca 

Ang Ermitanyo- matandang naninirahan sa Bundok Tabor, isa sa mga tumulong kay Don Juan 

Ermitanyong Uugod-ugod- ang tumulong kay Don Juan upang mapanumbalik ang dati nitong lakas matapos siyang pagtaksilan nina Don Pedro at Don Diego 

Arsobispo- ang humatol na dapat ikasal sina Don Juan at Donya Leonora 

Lobo- ang alaga ni Donya Leonora na siyang gumamot kay Don Juan sa Kaharian ng Armenya. 

Ang Higante- ang may bihag at nagbabantay kay Donya Juana 

Ang Serpyente- malaking ahas na may pitong ulo na siyang nagbabantay kay Donya Leonora