Tag: ibong adarna

  • Mga Tauhan sa Ibong Adarna 

    Ibong Adarna- Ang makapangyarihang ibong nakatira sa punò ng Piedras Platas na makikita sa Bundok Tabor. Ang mahiwagang ibong tanging makapagpapagaling kay Haring Fernando sa pamamagitan ng magandang tinig nito.  Haring Fernando-  Siya ang hari ng Kahariang Berbanya na nagkaroon ng malubhang karamdaman.  Reyna Valeriana-  Siya ang kabiyak ni Haring Fernando at ina nina Don Juan,…