Mga Tauhan sa El Filibusterismo

Simoun 

Siya si Juan Crisostomo Ibarra sa nobelang Noli Me Tangere. Nagpanggap siyang mag-aalahas na nakasalaming may kulay upang hindi makilala ng mga nais niyang paghigantihan. Naging kaibigan at taga-payo din siya ng Kapitan Heneral. 

Basilio 

Ang mag-aaral ng medisina at kasintahan ni Juli. Kalaunan ay naging kakampi siya ni Simoun. 

Isagani 

Ang makatang pamangkin ni Padre Florentino at kasintahan ni Paulita Gomez. Isa rin siya sa mga mag-aaral na sumusuporta sa hangarin na magkaroon ng eskwelahan para sa wikang Kastila ang Pilipinas. 

Kabesang Tales 

Naghangad ng karapatan sa lupang sinasaka na inaangkin ng mga pari. Siya’y kasama sa mga naghimagsik na tinugis noon ng pamahalaan. 

Tandang Selo 

Ama ni Kabesang Tales na nabaril ng kanyang sariling apo. 

Juli 

Anak ni Kabesang Tales at apo ni Tandang Selo. Siya ang nobya ni Basilio na hinalay ng paring matagal nang may pagnanasa sa kanya. 

Kapitan Heneral 

Pinakamataas na pinuno ng pamahalaan. Siya din ay naging kaibigan ni Simoun. 

Placido Penitente 

Ang mag-aaral na nawalan ng ganang magtapos ng pag-aaral dahil sa mga suliraning pampaaralan. 

Juanito Pelaez 

Ang kubang mag-aaral na may kayabangan ngunit kinagigiliwan ng mga propesor at nabibilang sa kilalang angkang may dugong Kastila. Siya ang nakatuluyan ni Paulita Gomez sa bandang huli ng storya. 

Donya Victorina 

Tiyahin ni Paulita Gomez na mapagpanggap na isang Europea ngunit isa namang Pilipina. 

Paulita Gomez 

Kasintahan ni Isagani ngunit nagpakasal kay Juanito Pelaez. 

Don Tiburcio de Espadaña 

Pinagtataguan ang asawang si Donya Victorina. 

Ben Zayb 

Isang mamamahayag na nagsusulat para sa pahayagan ngunit hindi totoo sa kanyang mga salita. Ginagawan niya ng sariling bersyon ang mga pangyayari o balita at laging iniisip ang pansariling kagustuhan at hindi ang katotohanan. 

Makaraig 

Ang mayamang mag-aaral na masigasig na nakikipaglaban para sa pagtatatag ng Akademya ng Wikang Kastila ngunit biglang nawala sa oras ng kagipitan. 

Pecson 

Isa sa mga mag-aaral na nagtalumpati sa Panciteria Macanista de Buen Gusto kung saan kanyang tinuligsa ang mga pari. 

Sandoval 

Ang kawaning Kastila na sang-ayon o panig sa ipinaglalaban ng mga mag-aaral. 

Padre Camorra 

Ang mukhang artilyerong pari na gumahasa kay Juli. Nagkaroon siya ng sugat sa kamay at bukol sa ulo dahil sa panloloob sa bahay liwaliwan.