Tag: #vietnam

  • Vietnam

    Ating tuklasin ang ilang mga impormasyon tungkol sa bansang Vietnam. Ito ang ikalawang bansang may pinakamaraming bigas at kasoy na inilalabas upang ibenta sa ibang bansa. Sa halip na kampanilya, ang ginagamit sa mga paaralan upang makuha ang atensyon ng mga mag-aaral ay kanilang tradisyunal na gong. Kahit na ang Vietnam ay napabibilang sa mga…