Tag: tiyosimon

  • Tiyo Simon ni N.P.S Toribio

    Ang dulang ito ay isinulat ng isang Pilipinong manunulat. Ipinapakita rito na mayroong mahalagang bahagi sa isang tao ang pagkakaroon ng pananampalataya at paniniwala sa Panginoong may likha. Makikita rin dito ang isang pamilyang Pilipino na may panahong inilalaan sa panahon ng pangingilin. Halina’t sabay-sabay nating basahin ang nilalaman ng dulang ito. Mga Talasalitaan Pangilin:…