Tag: talumpati

  • TALUMPATI: Paraan ng Pagbigkas at mga Pamantayan

    Tatlong Paraan ng Pagbigkas ng Talumpati 1. Biglaang Talumpati (Impromptu)-Ito ay ibinibigay nang biglaan o walang paghahanda. Nakasalalay sa mahalagang impormasyong kailangan ng iyong tagapakinig ang susi ng katagumpayan nito. 2. Manuskrito-Ito ay ginagamit sa mga kumbensiyon, seminar, at programa sa pagsasaliksik kayĆ¢ pinag-aaralan itong mabuti at dapat na nasusulat. Ang nagsasalita ay nakadarama ng…

  • TALUMPATI: Kahulugan, Hangarin at Pagsulat

    Ang pagtatalumpati ay isang sining ng pakikipagtalastasan na naglalayong ilahad ang kaisipan at damdamin hinggil sa isang paksa sa pamamagitan ng wasto at mabisang pagbigkas. Mga Hangarin ng Pananalumpati 1. Makapagbigay ng Kabatiran-Maaaring magbigay ang isang talumpati ng mga bagong kaalamang makadaragdag sa mga nalalaman ng mga tagapakinig. 2. Makapagturo o Makapagpaliwanag-Ang isang talumpati ay…