Tag: parabula

  • Parabula: Talinghaga Tungkol sa May-ari ng Ubasan

    Ano ang parabula? Ang parabula ay nagmula sa salitang Griyego na parabole na nagsasaad ng dalawang bagay para paghambingin (maaaring tao, hayop, lugar, pangyayari). Ito ay maaari ring makatotohanang pangyayaring naganap noong panahon ni Hesus batay sa nakasaad sa Banal na Aklat. Ang mga aral na mapupulot dito ay nagsisilbing patnubay sa marangal na pamumuhay…