Tag: ParaanSaPagpapahayagNgDamdamin

  • Iba’t Ibang Paraan ng Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin 

    May iba’t ibang paraang ginagam it upang maipahayag ang emosyon damdamin ng mga tao. Ilan sa mga ito ay sa pamamagitan ng:  1. Padamdam at maikling sambitla. Ito’y isang uri ng pangungusap na walang paksang nagpapahayag ng matinding damdamin.  Ginagamitan ito ng bantas na tandang padamdam (!).   Halimbawa: Galing! Aray! Ay! Yehey! Sakit! Sarap! Grabe! Wow! …