Tag: pangngalan

  • Pangngalan: Gamit, Kasarian at Kaukulan

    Gamit ng Pangngalan (Uses of Noun) Kasarian ng pangngalan (gender of a noun) Masasabing walang partikular na babae o lalaki sa mga pangngalan. Ngunit matutukoy ang kasarian ng pangngalan kapag nilalagyan ng salitang “lalaki” o “babae” bago o pagkatapos ng salitang kinauukulan. Halimbawa: batang babae, batang lalaki, lalaking aso, babaing pusa. Mayroon din namang mga salitang hindi na kailangang lagyan ng mga…

  • Bahagi ng Pananalita: Pangngalan o Noun

    Ang pangngalan ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, pook, hayop, at pangyayari. Maaari din na ipakilala ng pangngalan ang isang kaisipan o konsepto.