Tag: pagsusunodsunodngpangyayari

  • Mga Salitang Hudyat sa Pagkakasunod-sunod ng mga Pangyayari

    Sa maraming pagkakataon, táyo ay nagbibigay ng mga pagkakasunod-sunod ng mga bagay, pangyayari, panuto, at iba pa. Mahalaga kung gayon na alam natin ang mga salita, kataga, o pahayag na nagpapakita ng wastong pagkakasunod-sunod para magamit natin ayon sa pangangailangan. Ang pang-ugnay ay maaaring gamitin bilang:Pagpapakilala ng naunang pangyayari: sa simula, noon, dati, una, bago…

  • Alamat ng Bridal Veil Falls sa Baguio

    Talasalitaan Mga Tauhan Ano ang Alamat? Ito’y mga kwentong-bayan na maaaring kathang-isip o hango sa tunay na pangyayari. Tungkol ito sa pinagmulan ng pook, mga likas na yaman at ng isang nilalang. Kababakasan din ang alamat ng matatandang kaugalian ng isang lahi. Sumasalamin din ito sa kultura, kaugalian at kalagayang panlipunan. Sipi ng Akda Noong…