Tag: nolimetangerekabanata11

  • Noli Me Tangere Kabanata 11: Ang Makapangyarihan

    TALASALITAAN: PANGUNAHING TAUHAN: Padre Salvi, Alperes, Donya Consolacion BUOD NG KABANATA: Ang mga Makapangyarihan Pinakamayaman man sa bayan ng San Diego si Don Rafael at siya’y iginagalang ng lahat, ngunit hindi siya ang makapangyarihan. Hindi rin si Kapitan Tiago kahit na madalas siyang ipasalubong sa orkestra kung dumarating. Ang katotohana’y madalas siyang pagtawanan at palihim…