Tag: Noli Me Tangere Kabanata 38: Ang Prusisyon

  • Noli Me Tangere Buong Kabanata 38: Ang Prusisyon

              Nang sumapit ang gabi at masindihan ang mga ilawan sa bintana ay inilabas ang pang-apat na prusisyon sa saliw ng mga dupikal ng kampana at putok ng mga rebentador at kuwitis.           Ang Kapitan-Heneral, na nagsusuri sabayan na kasama ng dalawang ayudante, ni Kapitan Tiago, ng gobernador-probinsyal, ng puno ng mga guardia civil, at…