Tag: NOLI ME KABANATA 40: ANG KARAPATAN AT LAKAS

  • Noli Me Tangere Kabanata 40: Ang Karapatan at Lakas

    TALASALITAAN PANGUNAHING TAUHAN SA KABANATA BUOD NG KABANATA 40: ANG KARAPATAN AT LAKAS Sinimulan na ang pagsisindi ng kuwitis sa ika-sampu ng gabi at hudyat na ng pagsisimula ng dula. Si Don Filipo ang nangangasiwa nito. Sa oras na iyon ay magkausap ang tinyente at Pilosopo Tasyo sa pag-ayaw ng Don sa kanyang tungkulin. Masama…