Tag: Noli Kabanata 24 Sa Kagubatan

  • Noli Me Tangere Kabanata 24: Sa Gubat

    TALASALITAAN PANGUNAHING TAUHAN SA KABANATA 24 BUOD NG KABANATA 24 Maagang nagmisa si Padre Salvi nang araw na iyon. Ilang sulat ang kanyang binasa at matapos sa pagbabasa’y nanamlay at nawalan ng ganang kumain. Ipinahanda ang kanyang sasakyan. Sumakay rito at nagtungo sa gubat. Nakarinig siya ng mga tinig na naghahalakhakan sa may gawing batisan.…