Tag: mga bantas

  • Gamit ng mga Bantas

    Ang mga bantas (punctuation) ay pantulong upang maunawaan ng mga mambabasa ang buong kahulugan ng isang teksto o babasahin. Narito ang mga karaniwang bantas na ginagamit sa pagsulat: Ang tuldok/ period (.) ay ginagamit na pananda: Ginagamit ang tandang pananong/ question mark ( ? ): Ang bantas na tandang padamdam ( ! ) Ang kuwit/…