Tag: Karanasan ng Isang Guro

  • Noli Me Tangere Kabanata 19: Karanasan ng Isang Guro

    Talasalitaan Pangunahing Tauhan sa Kabanata Buod ng Kabanata Ang lawa’y parang hindi nabalino nang nakaraang malakas na bagyo. Mula sa isang gulod ay may dalawang lalaking nakaluksa at walang imik na nagmamasid sa tubig. Ang isa’y si Ibarra at ang pangalawa’y ang guro. Guro: Dito po itinapon ang bangkay ng inyong ama. Kasama ko noon…