Tag: kabanatalima

  • Noli Me Tangere: Kabanata 5 Tala sa Gabing Madilim

    Talasalitaan Pangunahing Tauhan sa Kabanata Buod ng Kabanata Nung araw ding iyon ay nagpunta si Ibarra sa Maynila at tumuloy sa Fonda de Lala at nag isip-isip tungkol sa sinapit ng kani yang ama. Sa di kalayuan ay natatanaw nito ang nagliliwanag na tahanan ni Kapitan Tiyago na tila puno ng kasi yahan at dinig…