Tag: kabanataisa

  • Noli Me Tangere: Kabanata 1 Ang Pagtitipon

    Talasalitaan Mga Pangunahing Tauhan sa Kabanata Buod ng Kabanata Si Tiya Isabel, na kanyang pinsan ay ang taga-istima ng mga darating na bisita. Hiwalay ang grupo ng mga kababaihan sa kalalakihan. Nagpahuli ang ibang panauhin gaya ng mag-asawa na sina Donya Victorina de EspadaƱa at Don Tiburcio de EspadaƱa. Di naman nagpahuli ang ibang panauhin…