Tag: kabanata 36 unang suliranin

  • NoliMe Tangere Kabanata 36: Ang Unang Suliranin

    TALASALITAAN PANGUNAHING TAUHAN SA KABANATA BUOD NG KABANATA 36: ANG UNANG SULIRANIN Dumating ng walang pasabi ang Kapitan Heneral sa bayan nila Kapitan Tiyago kung kaya’t naging abala ang lahat. Sinamantala ng lahat ang nalalabing oras upang makapaggayak liban lamang sa dalagang si Maria Clara na patuloy ang pagdadalamhati dahil sa pagbabawal ng kanyang ama…