Tag: interview

  • Pakikipanayam: Mga Hakbang

    Ang pakikipanayam o pag-i-interview ay mahalaga sapagkat ito’y isang mabilis at mabisang paraan ng pagkuha o pagkalap ng mga impormasyon na maaaring gamitin sa iba’t ibang kadahilanan. Madalas táyong makapanood ng pakikipanayam sa telebisyon, makarinig nito sa radyo, at makabasa sa mga pahayagan. Upang higit na maging matagumpay ang pakikipanayam at makakuha ng mga kasagutan…