Tag: hambingangpalamang

  • Paghahambing

    Ano ang paghahambing? Ang paghahambing ay paglalarawan ng antas o lebel ng katangian ng tao, bagay, hayop, ideya at pangyayari. Naghahambing ng dalawang magkaibang antas o lebel ng katangian ng tạo, bagay, ideya, pangyayari, at iba pa. May dalawang uri ang kaantasang pahambing. May dalawang uri ang kaantasang pahambing. Paghahambing na magkatulad at di-magkatulad. Ang pahiwatig na…