Tag: filipino10

  • Kaligirang Kasaysayan ng El Filibusterismo

    “Ang Pilibusterismo” o “Ang Paghahari ng Kasakiman”  Pilibustero – taong kritiko, taksil, lumaban o tumuligsa sa mga prayle at Simbahang Katolika  Timeline sa Pagkakasulat ng Nobela  1885:   1887:   1888:   1890:   1891:   1896  1872  Kondisyon ni Rizal habang sinusulat ang El Filibusterismo  Mga Taong Tumulong Kay Rizal  Jose Alejandro  Valentin Ventura  Jose Maria Basa  Rodriguez Arias …